Fastigheter

ACCE VM äger egna fastigheter men driver också projekt åt andra fastighetsägare på konsultbasis.

Huvudfokus är utveckling av råmark och industrifastigheter med utvecklingsmöjlighet. 

Vi förvärvar fastigheter med hög vakansgrad för att utveckla, förädla och kanske t.o.m. förvandla dem.

När en fastighet sedan blivit ett traditionellt förvaltningsobjekt med löpande hyresavtal är vår målsättning att sälja den till någon fastighetsägare vars affärsidé mer är att långsiktigt förvalta kommersiella fastigheter.