Venture management

Från idé till start-up av nya affärsprojekt, både i egen regi och för uppdragsgivares räkning.

Vi har 15 års erfarenhet från Start-ups och verksamhetsförändring. Vi har grundat aktiebolag, startat kontor, byggt administration och organisation, etablerat säljkanaler och återförsäljarnät etc., likväl som utfört turn-arounds på befintliga företag.

Exempel på projekt kan vara;

  • Svenskt företag vill starta upp tillverkning i annat land
  • Internationellt företag vill etablera verksamhet i Sverige
  • Företag vill bolagisera del av verksamhet i eget bolag
  • Företag vill lansera ny inriktning eller nytt sortiment