Företaget

ACCE VM är ett utvecklings och konsultföretag som arbetar med  förädling av fastigheter och utveckling av mark.

Företaget är verksamt inom två huvudområden:
Venture management och  fastigheter.

Våra tjänster erbjuds på konsultbasis eller som en interimlösning där vi kan gå in som tillförordnad i ett företag under projektets tid.

Vi åtar oss också uppdrag att förvalta ägarandelar som av en eller annan orsak inte kan stå kvar i nuvarande ägares balansräkning.